Deutschkursfinder

آیا منتظر یک جا در دوره ادغام هستید؟
آیا به دوره ادغام دسترسی ندارید؟
.اینجا ثبت نام کنید Schleswig-Holstein برای دوره آلمانی در

از نقشه برای یافتن دوره‌های حضوری در حال انجام و برنامه‌ریزی شده در منطقه خود استفاده کنید. دوره‌های حضوری که در شرف شروع هستند در یک نگاه، تحت عنوان «دوره‌های حضوری جدید» نمایش داده می‌شوند. دوره‌های دیجیتال را می‌توان در قسمت «دوره‌های آنلاین» یافت.

به دوره یاب آلمانی خوش آمدید!

دوره‌های حضوری جدید

EOK A1

11.09.2023
-
24.01.2024

زمان درس

دوشنبه
14:30-17:45

سه شنبه
14:30-17:45

Mittowhc
14:30-17:45

پنج شنبه
14:30-17:45

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Husum
Schobüller Str. 38
25813 Husum

علاقه‌مند به دوره

STAFF A2

11.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
13:00-17:00

سه شنبه
13:00-17:00

پنج شنبه
13:00-17:00

جمعه
13:00-17:00

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Kaltenkirchen - Südholstein GmbH
Bahnhofstraße 3-5
24568 Kaltenkirchen

علاقه‌مند به دوره

STAFF A2 Alphabetisierung

11.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
10:00-14:00

چهارشنبه
10:00-14:00

پنج شنبه
10:00-14:00

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Dassendorf / Lauenburg
Alte Wache 3
21481 Lauenburg

علاقه‌مند به دوره

STAFF A2 Alphabetisierung

11.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
9:00-12:15

سه شنبه
9:00-12:15

چهارشنبه
9:00-12:15

پنج شنبه
9:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Geesthacht
Buntenskamp 22
21502 Geesthacht

علاقه‌مند به دوره

STAFF A1 Wiederholermodul

11.09.2023
-
13.11.2023

زمان درس

دوشنبه
10:00-13:00

سه شنبه
10:00-13:00

چهارشنبه
10:00-13:00

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Tarp
Klaus-Groth-Straße 29
24963 Tarp

علاقه‌مند به دوره

STAFF A1 Alphabetisierung

12.09.2023
-
04.05.2024

زمان درس

مراقبت از کودک در دسترس نیست

دسترسی بدون مانع به دوره

محل دوره

vhs Henstedt-Ulzburg e.V.
Hamburger Str. 24
24558 Henstedt-Ulzburg

علاقه‌مند به دوره

STAFF A1 Alphabetisierung

12.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
08:15-12:30

سه شنبه
08:15-12:30

چهارشنبه
08:15-12:30

پنج شنبه
08:15-12:30

جمعه
08:15-12:30

مراقبت از کودک در دسترس نیست

دسترسی بدون مانع به دوره

محل دوره

Amt Schafflund
Hauptstraße 9
24983 Handewitt

علاقه‌مند به دوره

STAFF A1 Alphabetisierung

13.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
8:30-12:45

سه شنبه
8:30-12:45

چهارشنبه
8:30-12:45

پنج شنبه
8:30-12:45

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Brunsbüttel e.V.
Max-Planck-Straße 9-11
25541 Brunsbüttel

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

13.09.2023
-
21.03.2024

زمان درس

سه شنبه
14:00-17:15

چهارشنبه
14:00-17:15

پنج شنبه
14:00-17:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Oldenburg i. Holstein
Göhler Str. 56
23758 Oldenburg in Holstein

علاقه‌مند به دوره

STAFF A1 Alphabetisierung

15.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

پنج شنبه
14:45-18:40

جمعه
14:45-18:40

شنبه
11:15-15:00

یکشنبه
11:15-15:00

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Horst
Schulstraße 1B
25358 Horst

علاقه‌مند به دوره

دوره‌های آنلاین

EOK A1

02.05.2023
-
20.10.2023

زمان درس

دوشنبه
08:30-10:45

سه شنبه
08:30-10:45

چهارشنبه
08:30-10:45

پنج شنبه
08:30-10:45

جمعه
07:45-10:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

08.05.2023
-
12.10.2023

زمان درس

دوشنبه
09:00 - 11:15

سه شنبه
09:00 - 11:15

چهارشنبه
09:00 - 11:15

پنج شنبه
09:00 - 11:15

جمعه
09:00 - 11:15

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

22.05.2023
-
30.10.2023

زمان درس

دوشنبه
18:30-20:45

سه شنبه
16:30-18:45

چهارشنبه
18:30-20:45

پنج شنبه
16:30-18:45

جمعه
18:30-20:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

03.07.2023
-
14.11.2023

زمان درس

دوشنبه
13:00 - 15:15

سه شنبه
13:00 - 15:15

چهارشنبه
13:00 - 15:15

پنج شنبه
13:00 - 15:15

جمعه
16:45-19:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

10.07.2023
-
24.11.2023

زمان درس

دوشنبه
13:30-15:45

سه شنبه
13:30-15:45

چهارشنبه
13:30-15:45

پنج شنبه
13:30-15:45

جمعه
13:30-15:45

هیچ جای خالی موجود نیست

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

24.07.2023
-
08.12.2023

زمان درس

دوشنبه
17:00-19:15

سه شنبه
17:00-19:15

چهارشنبه
17:00-19:15

پنج شنبه
17:00-19:15

جمعه
17:00-19:15

هیچ جای خالی موجود نیست

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A2

26.07.2023
-
12.12.2023

زمان درس

دوشنبه
19:30-21:45

سه شنبه
19:30-21:45

چهارشنبه
19:30-21:45

پنج شنبه
19:30-21:45

جمعه
19:30-21:45

هیچ جای خالی موجود نیست

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

11.09.2023
-
12.01.2024

زمان درس

دوشنبه
09:45-12:00

سه شنبه
09:45-12:00

چهارشنبه
09:45-12:00

پنج شنبه
09:45-12:00

جمعه
09:45-12:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

25.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
17:00-20:00

سه شنبه
17:00-20:00

چهارشنبه
17:00-20:00

پنج شنبه
17:00-20:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

25.09.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:00

سه شنبه
09:00-12:00

چهارشنبه
09:00-12:00

پنج شنبه
09:00-12:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

04.10.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
11:00-14:00

سه شنبه
11:00-14:00

چهارشنبه
11:00-14:00

پنج شنبه
11:00-14:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

09.10.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
08:30-10:45

سه شنبه
08:30-10:45

چهارشنبه
08:30-10:45

پنج شنبه
08:30-10:45

جمعه
08:30-10:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF B1 Wiederholer

15.10.2023
-
07.12.2023

زمان درس

دوشنبه
19:00 – 21:15

سه شنبه
19:00 – 21:15

چهارشنبه
19:00 – 21:15

پنج شنبه
19:00 – 21:15

جمعه
19:00 – 21:15

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

16.10.2023
-
22.09.2023

زمان درس

دوشنبه
18:30-20:45

سه شنبه
16:30-18:45

چهارشنبه
16:30-18:45

پنج شنبه
16:30-18:45

جمعه
18:30-20:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

آیا دوره حضوری یا آنلاین مناسبی پیدا نکرده‌اید؟ از فرم اعلام نیاز (Bedarfsformular) استفاده کنید تا الزامات دوره آلمانی خود را به ما گزارش دهید. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و از شما در جستجوی یک دوره زبان آلمانی مناسب حمایت خواهیم کرد.


STAFF.SH و EOK.SH: دوره‌های آلمانی برای پناهجویان

  • با دسترسی به دوره ادغام با زمان انتظار
  • بدون دسترسی به دوره ادغام

STAFF.SH و EOK.SH در مجموع 600 واحد آموزشی (UE) و همچنین ماژول‌های تکرار ممکن را تشکیل می‌دهند و مبانی زبانی و فرهنگی را برای مهارت‌های ارتباطی در زبان آلمانی ارائه می‌نمایند. آنها به موضوعات روزمره مرتبط مانند کار، مدرسه، مراقبت‌های پزشکی می‌پردازند و دانشی را در مورد نحوه زندگی و آداب در محیط جدید اجتماعی، اجتماعی و جغرافیایی به دیگران منتقل می‌کنند.

دوره پیشرفته را می‌توان با آزمون A2 یا «آزمون آلمانی برای مهاجران» (امتحان DTZ – A2/B1) تکمیل کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های دوره و گزینه‌های دسترسی را می‌توانید در بخش «درباره پروژه» بیابید.

آیا سوالی دارید؟

آیا به پشتیبانی نیاز دارید؟
برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه شود به:

Berit Schlachta

Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V

ایمیل: bs@vhs-sh.de
همراه:8406435 0173