Deutschkursfinder

آیا اجازه شرکت در یک دوره ادغام را ندارید؟
آیا مدت زیادی منتظر جا در یک دوره ادغام مانده‌اید؟
آیا به دلایل فردی نمی‌توانید در یک دوره ادغام شرکت کنید؟
دوره آموزشی آلمانی EOK.SH یا STAFF.SH در Schleswig-Holstein را در اینجا پیدا کنید.

به دوره یاب آلمانی خوش آمدید!

دوره‌های حضوری جدید

EOK A1

19.02.2024
-
15.08.2024

زمان درس

دوشنبه
16:00-18:15

سه شنبه
16:00-18:15

چهارشنبه
16:00-18:15

پنج شنبه
16:00-18:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Dänischer Wohld
Kirchhofsallee 30
24214 Gettorf

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

26.02.2024
-
05.07.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:15

سه شنبه
09:00-12:15

چهارشنبه
09:00-12:15

پنج شنبه
09:00-12:15

جمعه
09:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس است

دسترسی بدون مانع به دوره

محل دوره

vhs Neumünster
Gartenstraße 32
24534 Neumünster

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

04.03.2024
-
24.09.2024

زمان درس

دوشنبه
08:30-12:15

سه شنبه
08:30-12:15

پنج شنبه
08:30-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Henstedt-Ulzburg e.V.
Hamburger Str. 24
24558 Henstedt-Ulzburg

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

11.03.2024
-
01.10.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:45

سه شنبه
09:00-12:45

چهارشنبه
09:00-12:45

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Glinder Kultur- und Bildungswerk
Möllner Landstraße 53
21509 Glinde

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

19.03.2024
-
01.08.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:15

چهارشنبه
09:00-12:15

پنج شنبه
09:00-12:15

جمعه
09:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Bargteheide
Am Markt 4
22941 Bargteheide

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

08.04.2024
-
27.02.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:15

سه شنبه
09:00-12:15

پنج شنبه
09:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

Kreis Pinneberg

25492 Heist

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

22.04.2024
-
03.09.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:15

سه شنبه
09:00-12:15

چهارشنبه
09:00-12:15

پنج شنبه
09:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Ratzeburg
Seminarweg 1
23909 Ratzeburg

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

22.04.2024
-
28.09.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:30

سه شنبه
09:00-12:30

چهارشنبه
09:00-12:30

پنج شنبه
09:00-12:30

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

ZBBS e.V.
Sophienblatt 64A
24114 Kiel

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

04.11.2024
-
07.04.2025

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:15

سه شنبه
09:00-12:15

چهارشنبه
09:00-12:15

پنج شنبه
09:00-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Ratzeburg
Seminarweg 1
23909 Ratzeburg

علاقه‌مند به دوره

EOK A1

06.11.2024
-
07.05.2025

زمان درس

دوشنبه
08:30-12:15

سه شنبه
08:30-12:15

پنج شنبه
08:30-12:15

مراقبت از کودک در دسترس نیست

محل دوره

vhs Henstedt-Ulzburg e.V.
Hamburger Str. 24
24558 Henstedt-Ulzburg

علاقه‌مند به دوره

دوره‌های آنلاین

STAFF A2

10.10.2023
-
27.02.2024

زمان درس

دوشنبه
11:00-14:00

سه شنبه
11:00-14:00

چهارشنبه
11:00-14:00

پنج شنبه
11:00-14:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2

10.10.2023
-
27.02.2024

زمان درس

دوشنبه
08:30-10:45

سه شنبه
08:30-10:45

چهارشنبه
08:30-10:45

پنج شنبه
08:30-10:45

جمعه
08:30-10:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

06.11.2023
-
19.03.2024

زمان درس

دوشنبه
18:30-20:45

سه شنبه
16:30-18:45

چهارشنبه
16:30-18:45

پنج شنبه
16:30-18:45

جمعه
18:30-20:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

04.12.2023
-
26.04.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-11:15

سه شنبه
09:00-11:15

چهارشنبه
09:00-11:15

پنج شنبه
09:00-11:15

جمعه
09:00-11:15

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF A2/B1

02.01.2024
-
02.06.2024

زمان درس

دوشنبه
12:30-15:30

سه شنبه
12:30-15:30

چهارشنبه
12:30-15:30

پنج شنبه
12:30-15:30

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

24.01.2024
-
21.06.2024

زمان درس

دوشنبه
16:45-19:00

سه شنبه
13:30-15:45

چهارشنبه
16:45-19:00

پنج شنبه
13:30-15:45

جمعه
16:45-19:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

STAFF B1

29.01.2024
-
11.06.2024

زمان درس

دوشنبه
19:30-21:45

سه شنبه
19:30-21:45

چهارشنبه
19:30-21:45

پنج شنبه
19:30-21:45

جمعه
19:30-21:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

26.02.2024
-
14.07.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:00

سه شنبه
09:00-12:00

چهارشنبه
09:00-12:00

پنج شنبه
09:00-12:00

جمعه
09:00-12:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A2

26.02.2024
-
28.06.2024

زمان درس

دوشنبه
19:00-21:15

سه شنبه
19:00-21:15

چهارشنبه
19:00-21:15

پنج شنبه
19:00-21:15

جمعه
19:00-21:15

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

11.03.2024
-
13.08.2024

زمان درس

دوشنبه
09:00-12:00

سه شنبه
09:00-12:00

چهارشنبه
09:00-12:00

پنج شنبه
09:00-11:15

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

02.04.2024
-
13.08.2024

زمان درس

دوشنبه
17:00-20:00

سه شنبه
17:00-20:00

چهارشنبه
17:00-20:00

پنج شنبه
17:00-20:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A1

08.04.2024
-
12.11.2024

زمان درس

دوشنبه
08:30-10:45

سه شنبه
08:30-10:45

چهارشنبه
08:30-10:45

پنج شنبه
08:30-10:45

جمعه
08:30-10:45

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

EOK A2

08.04.2024
-
12.11.2024

زمان درس

دوشنبه
11:00-14:00

سه شنبه
11:00-14:00

چهارشنبه
11:00-14:00

پنج شنبه
11:00-14:00

جای خالی موجود است

علاقه‌مند به دوره آنلاین

آیا سوالی دارید؟
آیا شما از پناهندگان و مهاجران در جستجوی دوره‌های آلمانی حمایت می‌کنید؟
آیا نیازی به آموزش زبان آلمانی در محل خودتان می‌بینید؟

در این صورت با تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید.

Berit Schlachta
Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V.
Koordinierungsstelle Deutschkurs-Kompass

ایمیل: bs@vhs-sh.de
همراه: 01738406435


آیا نمی‌توانید یک دوره زبان آلمانی مناسب در نزدیکی خود یا یک دوره آنلاین پیدا کنید؟
در این صورت از فرم «گزارش نیاز – من به دنبال یک دوره آلمانی هستم» استفاده نمایید.
ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و در یافتن دوره زبان آلمانی به شما کمک خواهیم کرد.

STAFF.SH و EOK.SH دوره‌های آلمانی برای پناهندگان و مهاجران بزرگسال در شلزویگ-هولشتاین هستند.

شرکت در دوره‌های آلمانی رایگان است.
ارائه دهندگان آموزشی، به عنوان مثال مراکز آموزش بزرگسالان، دوره‌های آلمانی را ارائه می‌دهند.
دوره‌های آلمانی به صورت آنلاین هم در دسترس هستند.

شما در صورتی می‌توانید در دوره‌های آلمانی EOK.SH و STAFF.SH شرکت کنید که:

  • به دلایل فردی نمی‌توانید در دوره ادغام شرکت کنید،
  • به دلایل واقعی نمی‌توانید در یک دوره ادغام شرکت کنید، برای مثال اگر دوره ادغام ارائه نشده باشد،
  • دسترسی قانونی به دوره ادغام ندارید

چه زمانی نمی‌توانید در دوره‌های آلمانی EOK.SH و STAFF.SH شرکت کنید؟

  • اگر کمتر از 18 سال سن دارید
  • اگر از قبل در یک دوره ادغام جایی دارید که این دوره به زودی شروع می‌شود
  • اگر در حال حاضر در یک دوره ادغام شرکت می‌کنید
  • اگر قبلا در یک دوره ادغام شرکت کرده‌اید

EOK.SH و STAFF.SH شامل 600 ساعت تدریس هستند.
دوره‌های زبان آلمانی اصول زبانی و فرهنگی برقراری ارتباط به زبان آلمانی را در اختیار شما قرار می‌دهند.
دوره‌های آلمانی موضوعات روزمره مرتبط مانند کار، مدرسه و مراقبت‌های پزشکی را پوشش می‌دهند. آنها در مورد نحوه زندگی و آداب در محیط اجتماعی، جامعه و جغرافیا اطلاعات می‌دهند.
دوره آلمانی EOK.SH پس از 300 ساعت تدریس با آزمون A1 به پایان می‌رسد. پس از آن می‌توانید در دوره پیشرفته STAFF.SH به یادگیری ادامه دهید. دوره پیشرفته STAFF.SH پس از 300 ساعت تدریس با امتحان A2، A2/B1 به پایان می‌رسد.

همچنین دوره‌های پایه STAFF.SH و دوره‌های پیشرفته STAFF.SH در زمینه سوادآموزی موجود است.
دوره‌های آلمانی شامل 800 ساعت آموزشی است.
در دوره سوادآموزی نوشتن و خواندن صداها و حروف آلمانی را یاد خواهید گرفت. در عین حال، آلمانی را خواهید آموخت و در مورد زندگی و موضوعات روزمره در آلمان اطلاعات کسب خواهید کرد.
پس از 800 ساعت تدریس، دوره سوادآموزی آلمانی STAFF.SH با امتحان A1 یا A2 به پایان می‌رسد.

از دکمه های زیر برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد قالب های دوره و گزینه های دسترسی استفاده کنید..