Deutschkursfinder

 سیاست حفظ حریم خصوصی

خوشحالیم که شما به وب سایت ما در URL www.deutschkurs-sh.de (از این پس “وب سایت” نامیده می‌شود) علاقه‌مند هستید. اگر از خدمات ما استفاده می‌کنید، در زیر به طور مفصل به شما در مورد نحوه رفتار با داده‌هایتان اطلاع داده می‌شود.

مسئولیت

مسئول قانون حفاظت از داده‌ها Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V., Holstenbrücke 7, 24103 Kiel, تلفن:‌0-97984-0431, lv@vhs-sh.de است که به طور قانونی توسط هیئت اجرایی نمایندگی می‌شود. (در زیر«ما» نامیده می‌شود).

مسئول حفاظت از اطلاعات شرکت

آقایDr. Björn Otte, Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V., Holstenbrücke 7, 24103 Kiel, تلفن ‌0-97984-0431, bo@vhs-sh.de.

داده‌های ذخیره شده

به عنوان بخشی از پیشنهاد در وب سایت deutschkurs-sh.de، ما داده‌های زیر را جمع آوری می‌کنیم:

 هدف:بهبود وسایل ارتباطی
به منظور بهبود مستمر خدمات خود و به ویژه ارتباطات از طریق وب سایت، تجزیه و تحلیل استفاده را با آمار وب انجام می‌دهیم.  برای این منظور از ابزار Matomo استفاده می‌کنیم. اطلاعات شخصی ناشناس است (شش رقم آخر آدرس IP بازدید کننده سایت غیرقابل تشخیص است – بدون امکان تبدیل مجدد). کوکی‌ها فقط در صورتی ذخیره می‌شوند که کاربر از طریق اعلامیه کوکی که در اولین بازدید نمایش داده می‌شود، به کوکی‌های آمار رضایت داده باشد. این اطلاعات به اشخاص ثالث منتقل نمی‌شود. کوکی‌ها حداکثر پس از 13 ماه منقضی می‌شوند.
مبنای قانونی اصل 6 عبارت 1 حرف الف و و)  DSGVO

 هدف:ثبت نام برای مشارکت/شرایط
هر کسی که برای شرکت ثبت نام می‌کند یا نیازی را گزارش می‌کند اطلاعات خود را با نام، آدرس، تاریخ تولد، آدرس ایمیل و شماره تلفن و همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت اقامت (که اطلاعاتی در مورد واجد شرایط بودن برای شرکت ارائه می‌دهد) و دانش فعلی آلمانی (که به طبقه بندی در مناسب ترین برنامه کمک می‌نماید) ارائه می‌کند.  این امر برای ایجاد امکان مشارکت است. انتقال به اشخاص ثالث منحصراً به مؤسسات آموزشی در شلزویگ-هولشتاین انجام می‌شود که برنامه مناسبی دارند.

داده‌ها به صورت ناشناس برای آمار و برنامه‌ریزی‌های کلی پردازش می‌شوند.
ارائه اطلاعات شخصی برای مشارکت و اطلاع رسانی موارد مورد نیاز ضروری است. اگر این داده‌ها ارائه نشد یا دیگر ارائه نشد، یا اگر به ذخیره آن اعتراض دارید، نمی‌توانید از دوره یاب آلمانی استفاده کنید.
این داده‌ها پس از سه سال حذف خواهد شد.
مبنای قانونی: اصل 6 بند 1 حرف ب) DSGVO

حق دریافت اطلاعات، ابطال رضایت و حذف داده‌های شخصی یا محدودیت پردازش آن

شما حق دریافت اطلاعات در مورد داده‌های شخصی ذخیره شده تحت مسئولیت ما و همچنین اصلاح، حذف یا محدودیت پردازش را دارید.

اگر پردازش بر اساس ماده 6 بند 1 حرف الف باشد، شما حق دارید رضایت خود را در هر زمان لغو کنید بدون اینکه بر قانونی بودن پردازش انجام شده بر اساس رضایت تا زمان ابطال لطمه‌ای وارد شود. شما می‌توانید یک ابطال غیررسمی را از طریق ایمیل به lv@vhs-sh.de  ارسال کنید.

حق اعتراض

شما این حق را دارید که به مرجع نظارتی ذیصلاح زیر شکایت کنید:

Landesbeauftragte für Datenschutz (LfD SH)
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
Holstenstraße 98
24103 Kiel

ایمیل:  mail@datenschutzzentrum.de

فکس: 1223 988 431 49+

تلفن: 1200 988 431 49+