Deutschkursfinder

STAFF A2 Alphabetisierung

01.03.2023
-
12.10.2023

Demên dersê

ne çavdêrîya zarokan heye

Cihê kursê

Eleqeya ji bo kursê

STAFF A2

20.03.2023
-
12.09.2023

Demên dersê

ne çavdêrîya zarokan heye

Cihê kursê

Eleqeya ji bo kursê

Pirsên te hene?

Pêdivîya te bi piştevaniyê heye?

Ji bo agahîyên zêdetir, ji kerema xwe ra pêwendîyê deynin:

Berit Schlachta

Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.
Koordinierungsstelle Deutschkurs-Kompass

E-Mail: bs@vhs-sh.de
Mobil: 0173 8406435